Natürel Zeytinyağı
Natürel zeytinyağları, zeytin ağacının meyvesinden sadece mekanik veya diğer fiziksel yöntemlerle elde edilen ve yağın bozulmasına neden olacak koşullara maruz kalması engellenerek yıkama, dekantasyon, santrifüjleme ve filtrasyon dışında tamamen doğal yollarla üretilen, sıkım öncesi ve sıkım sonrası hiçbir kimyasal işlem görmemiş en kaliteli zeytinyağıdır.Doğal haliyle tüketilebilen, daha çok salata ve soslarda çiğ tüketimi önerilen bu yağ, tüm sıcak yemeklerde de kullanılabilir. Zeytin meyvesindeki tat, koku ve vitaminlerin olduğu gibi korunduğu natürel zeytinyağları asit derecesine göre ikiye ayrılır.

Naturel Sızma Zeytinyağı
Kokusunda ve tadında kusur olmayan, serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her 100 gr.da 0.8 gr. dan fazla olmayan en doğal Natürel Zeytin Yağıdır. 

Rengi berrak ve yeşilden sarıya değişebilen özelliktedir. Kendine özgü tat ve kokudadır. Doğal halde gıda olarak tüketilebilir. A, D, E ve K vitaminleri ile tam bir vitamin deposudur.

Natürel birinci zeytinyağı’nın asit derecesi maksimum %2,0’dır. Çiğ olarak tüketilebildiği gibi özellikle yemeklerde kullanıma uygundur. 

Natürel zeytinyağının kalitesinin belirlenmesinde iki önemli etken vardır:

Duyusal Etkenler
NEFASET (Lezzet – Koku) ve AROMATİK (Tat) etkenler.

Kimyasal Etkenler
Kimyasal analizle ölçülebilen oleik asit cinsinden ASİT oranı ve PEROKSİT oranıdır.

Zeytinyağı tadım uzmanları tarafından gerçekleştirilen bu tadım işlemine DEGÜSTASYON denir.

Zeytinyağının kalitesine etki eden faktörler arasında ise; zeytinin çeşidi, yetiştiği bölge, bölgenin iklimsel (klimatolojik) ve toprağın yapısı (jeomorfolojik) zeytinyağının kalitesini önemli ölçüde etkiler.

Ayrıca, toplanan zeytinlerin belirlenen süre içerisinde (24 saat) hijyenik koşullarda sıkıma götürülmesi, zeytinyağının kalitesinde önemli bir etkendir.

Natürel zeytinyağının diğer sıvı yağlardan en önemli farkı, hiçbir işleme tabi tutulmadan ve yabancı katkı maddesi içermeden, doğal olarak üretilmesidir. Her türlü yemeklerde ve özellikle salatalar için idealdir. Soğuk kullanımı mükemmeldir. 

Soğuk sıkma ise, 28 C derecenin altındaki sıkım işlemine, soğuk sıkma denir.


Rafine Zeytinyağı
Asit derecesi yüksek olan zeytinyağlarının hiçbir katkı maddesi kullanılmadan ve doğal yapılarında değişikliğe uğratılmadan rafine edilmesiyle elde edilir. Ham zeytinyağının doğal trigliserid yapısında değişikliğe yol açmayan metotlarla rafine edilmeleri sonucu elde edilen, sarının değişik tonlarında rengi olan, kendine özgü tat ve kokuda bir yağdır. Kokusuz ve çok hafiftir. Kızartmalarda zeytinyağı kullanmak daha sağlıklıdır. Ekonomiktir; çünkü yanıp hemen bozulmadığı için defalarca kullanılabilir. Asit derecesi maksimum %0,3’dür.


Riviera Zeytinyağı
Rafine zeytinyağı ile gıda olarak doğrudan tüketilebilecek naturel zeytinyağlarının belli bir oranda karıştırılması ve yitirdiği biyolojik özellikler kazandırılarak asit oranı düşürülen ve lezzeti arttırılan yağ çeşididir. Yeşilden sarıya değişen renkte, kendine özgü tat ve kokuda bir yağdır. Her türlü sıcak, soğuk yemekler için önerilir. Asit dercesi maksimum %1,0 dır.


Sofralık Zeytin
Kültüre alınmış zeytin ağacı meyvelerinin tekniğine uygun olarak acılığı giderilip, fermantasyona tâbi tutularak veya tutulmayarak gerektiğinde lâktik asit ve/veya diğer katkı maddeleri ilâve edilerek, pastörizasyon veya sterilizasyon işlemine tâbi tutularak veya tutulmadan elde edilen zeytin çeşididir.


Salamura
Zeytinlerin yenilebilme olgunluğu kazanması ve korunması için; su, tuz ile ve/veya Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğinde kullanımına izin verilen katkı maddelerinin ilavesi ile hazırlanan, belirli derişimdeki karışım.


Yenilebilme Olgunluğu
Zeytinlerin doğal acılığı giderildikten sonra, uygulanan işlemlere bağlı olarak, çeşni veren maddeler katılsın veya katılmasın, zeytinin kendine has tat ve koku almasıdır.


Yeşil zeytin
Sofralık zeytinin yeşilden sarımsı yeşile kadar olan değişik renklerde olgunlaşmış normal iriliğe erişmiş zeytin taneleridir.


Siyah Zeytin
Tamamen olgunlaşmış veya olgunlaşmadan hemen önce hasat edilen, rengi siyah veya siyaha yakın, koyu mor, koyu kahverengi veya kırmızı siyahtan menekşe siyahına kadar olan zeytin taneleridir.


Fermente Zeytin
Acılığın alkali çözeltisi ile kısmen veya tamamen giderilmesi ve fermente edilmesi ile elde edilen zeytindir.


Doğal Fermente Zeytin
Acılığını alkali kullanılmaksızın; su, asitli su, tuzlu su ile fermentasyonla veya tuzlu suya hava vererek fermentasyonla veya doğrudan tuz ile temas ettirilerek giderilmesi ile elde edilen zeytindir.


Doğal Fermente Siyah Sele Zeytin
Siyah olgunluk döneminde hasat edilen ve işleme tekniğine uygun olarak tuz ile kat kat karıştırılarak alkali kullanılmaksızın yenilebilme olgunluğu kazandırılmış ve dış yüzeyi kırışmış siyah zeytin.


Fermente Siyah Sele Zeytin
Siyah olgunluk döneminden hemen önce veya siyah olgunluk döneminde hasat edilen zeytin tanelerinin düşük derişimli alkali çözeltisi ile kısa süre işlenmesinden sonra yıkanıp uygun kaplar içerisinde kuru tuzlama yapılmak suretiyle hazırlanmasıyla elde edilen zeytin çeşididir.


Çizik Zeytin
Zeytin çeşitlerinin uygun yöntemlerle yenilebilme olgunluğu kazandırılmadan önce veya sonra çizilmesi suretiyle elde edilen yeşil zeytindir.


Kırma Zeytin
Taze veya salamuradaki bütün haldeki zeytinin, çekirdeği kırılmadan parçalanarak uygun yöntemlerle yenilebilme olgunluğu kazandırılmasıyla elde edilen yeşil zeytin çeşididir.